Actualmente en RAEGA

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Compártao :

Compartir

Catálogo de estradas

O catálogo da Rede Autonómica de Estradas de Galicia é o instrumento público que serve para identificar, inventariar e clasificar e, se fora o caso, categorizar funcionalmente as estradas das redes de cada administración titular. Polo tanto, este catálogo contén a clasificación técnica das estradas autonómicas, a súa identificación e denominación, os puntos inicial e final de cada un dos treitos que a constitúen e a súa respectiva lonxitude, así como a súa representación gráfica. Ademais, categoriza funcionalmente as estradas autonómicas nas categorías establecidas no artigo 32 do Regulamento xeral de estradas de Galicia aprobado por Decreto 66/2016, do 26 de maio: rede estruturante, rede complementaria e rede local.

Descargar documento do Catálogo de estradas de RAEGA aprobado polo Decreto 100/2021 (DOG de 08/07/2021 - formato PDF 55 MB)  

Últimos cambios nos documentos relacionados 

 • 30/11/2021: Entrega dos treitos finais da AC-303 e AC-550 ao Concello de Ribeira segundo acta de 29/11/2021
 • 20/11/2021: Decreto transferencia treitos finais AC-303 e AC-550 ao Concello de Ribeira (DOG 19/11/2021)
 • 02/11/2021: Entrega da PO-210 e PO-211 ao Concello de Silleda segundo acta de 28/10/2021
 • 27/10/2021: Decreto transferencia da PO-210 e PO-211 ao Concello de Silleda (DOG 26/10/2021)
 • 15/10/2021: incorporación da parte autonómica da Ponte internacional de Salvaterra de Miño
 • 07/10/2021: actualización do Catálogo de estradas de RAEGA (DOG 07/10/2021)
 • 02/09/2021: publicación listados do Catálogo de estradas en formato PDF e XLSX
 • 20/07/2021: Tr. antigos AC-429 transferidos ao Conc. Cabana de Bergan. 16/07/2021
 • 08/07/2021: publicación do documento do Catálogo de estradas en formato PDF
 • 07/07/2021: quitar a AC-114 transferida ao Concello de Narón o 01/07/2021
 • 30/06/2021: quitar a OU-189 transferida ao Concello de Vilamarín o 25/06/2021
 • 28/06/2021: Incorporar Variante de Ponte Arnelas como treito da PO-300 18/03/2019
 • 01/06/2021: Tr. final da OU-103 transferido ao Conc. de Baños de Molgas 31/05/2021
 • 24/05/2021: Treito antigo LU-633 transferido ao Concello de Triacastela 19/05/2021
 • 05/05/2021: N-120a Rúa Concordia transferida ao Concello de Ourense 05/05/2021
 • 05/05/2021: N-120a Av. Buenos Aires transferida Concello de Ourense 05/05/2021
 • 11/03/2021: N-120a Variante de Trasariz ao Concello de Cenlle o 10/03/2021
 • 05/03/2021: PO-333 transferida ao Concello de Nigrán o 22/09/2020
 • 18/02/2021: treito inicial da AC-213 transferido ao Concello de Culleredo 17/02/2021
 • 11/02/2021: treito inicial da LU-530 transferido ao Concello de Lugo 10/02/2021
 • 09/02/2021: quitar a LU-241 transferida ao Concello de Guitiriz o 08/02/2021
 • entrar aquí para continuar coa listaxe de cambios
Documentos relacionados
 • Documento do Catálogo de estradas de RAEGA aprobado polo Decreto 100/2021 (DOG de 08/07/2021) (formato PDF)
 • Listado do Catálogo de estradas de RAEGA a 20/11/2021 (formato PDF)
 • Listado do Catálogo de treitos de RAEGA por categoría funcional e clase a 20/11/2021 (formato PDF)
 • Totais do Catálogo de estradas de RAEGA a 20/11/2021 (formato PDF)
 • Listado do Catálogo de RAEGA (estradas, treitos e totais) a 20/11/2021 (formato XLSX)
 • Mapa RAEGA categorización funcional estradas Galicia e provincias (formato PDF)
 • Eixos viarios e puntos quilométricos de RAEGA a 30/11/2021 (formato SHP UTM Etrs89 h29)
 • Eixos viarios que xa non son de titularidade autonómica por transferencia a outro titular a 30/11/2021 (formato SHP UTM Etrs89 h29)