Protocolos e instrucións durante a emerxencia sanitaria da COVID-19

Compártao :

Compartir
Medidas de protección ante o coronavirus no transporte público regular dependente da Xunta de Galicia
Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector da construción
Protocolo de prevención fronte á COVID-19 no transporte público compartido

Nesta páxina dáse cumprimento á obriga contida no acordo décimo da Resolución de 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

A continuación inclúense os protocolos e as instrucións da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade xerados durante a emerxencia sanitaria da COVID-19.

Documentos relacionados
  • Protocolo nos labores de vixilancia de estradas por parte do persoal da Axencia Galega de Infraestruturas en relación co coronavirus COVID-19
  • Medidas de protección ante o coronavirus no transporte público regular dependente da Xunta de Galicia
  • Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no sector da construción
  • Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se declara actividade de carácter esencial a actividade de inspección realizada polos axentes auxiliares de inspección do transporte e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento ante a situación provocada pola COVID-19
  • Protocolo de actuación do persoal da gardería fluvial de Augas de Galicia, Entidade Pública Empresarial, dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, en relación co coronavirus COVID-19
  • Instrución sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da gardería fluvial de Augas de Galicia, Entidade Pública Empresarial, dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
  • Informe sobre o impacto da COVID-19 na actividade de transporte por taxi en Galicia
  • Protocolo para o desenvolvemento de traballos de execución material por parte de persoal das brigadas da Axencia Galega de Infraestruturas en relación co coronavirus COVID-19
  • Protocolo de medidas preventivas ante a COVID-19 nos servizos de transporte público regular de uso xeral con reserva de prazas a favor de estudantes para o curso 2020-2021
Imaxes relacionadas