Recomendacións para a mellora da seguridade viaria en entornos interurbanos (publicación da DGT, Dirección Xeral de Tráfico)

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 29 xuño 2021
Observacións:

O documento contén unha selección de medidas adoptadas na estrada, de efectividade demostrada, e que non implican modificacións substanciais da infraestrutura senón que melloran a seguridade inherente da vía por medio da adecuación de determinados elementos ou da adaptación da súa fisionomía, tendendo cara a vías máis  autoexplicativas e máis benignas (que perdoan o erro), como práctica aliñada cos alicerces do enfoque de Sistema Seguro.

Rango legal: Outros
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Estatal