Decreto 123/2012, do 18 de maio, polo que se determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de transporte terrestre e marítimo

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 28 maio 2012
Rango legal: Decreto
Tipo de normativa: Regulamentación
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica

Ligazóns relacionadas