Instrución 1/2021, de 1 de febreiro, da Axencia Galega de Infraestruturas, sobre o deseño dos fitos quilométricos para a rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 02 febreiro 2021
Data de publicación no Portal: 02 febreiro 2021
Observacións:

Instrución 1/2021, de 1 de febreiro, da Axencia Galega de Infraestruturas, sobre o deseño dos fitos quilométricos para a rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

Normativa anterior que queda derrogada pola presente normativa:

  • Orde circular 1/2003 da Dirección Xeral de Obras Públicas, sobre a definición do deseño dos fitos quilométricos para a rede de estradas autonómica de Galicia.


 

Rango legal: Instrución
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica