Instrución 3/2021, de 25 de marzo, da Axencia Galega de Infraestruturas, para o deseño de sendas peonís-ciclistas en estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 25 marzo 2021
Observacións:

Normativa anterior que queda derrogada como consecuencia da presente Instrución:

  • Orde Circular 4/2017 pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na Estratexia de Mobilidade Alternativa de Galicia establecidos pola Ordes Circulares 3/2016 e 4/2016.
  • Orde Circular 4/2016 de 8 de xullo, da Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas, pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na estratexia en materia de mobilidade alternativa establecidos pola Orde Circular 3/2016.
  • Orde Circular 3/2016 de 20 de maio, da Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas, para o deseño das actuacións contempladas na estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia.

 

 

Rango legal: Instrución
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica

Documento/s relacionados