CMATI

|
|
|
Compartir

Pregos e proxectos de explotación (Xullo 2017)


A Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, consonte co establecido no apartado oitavo Transparencia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xullo de 2017 (DOG nº 129, do 7 de xullo), polo que se fixan criterios complementarios en relación co proceso de integración das distintas modalidades de transporte público de competencia da Xunta de Galicia que faciliten a optimización deste servizo público, no marco do procedemento para a implantación da primeira fase da planificación do transporte público de Galicia, logo da súa aprobación, acorda publicar na web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda os proxectos de explotación dos servizos de transporte público de viaxeiros por estrada de uso xeral desta primeira fase da planificación.

Por outra banda, a efectos informativos, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda dá publicidade aos pregos de contratación que rexerán o procedemento de licitación .

 

AVISO INFORMATIVO.

A Dirección Xeral de Mobilidade comunica que, atendendo ás solicitudes recibidas, acorda ampliar o prazo para a presentación de ofertas no procedemento de contratación da xestión de servizo público de transporte regular de viaxeiros por estrada de uso xeral , por adxudicación directa, AD 2.2017.

Coa finalidade de facilitar a máxima participación no indicado procedemento, modifícase o dito prazo de xeito que rematará o luns 24 de xullo de 2017 ás 12:00 horas da mañá.

Mantéñense as condicións referentes ao lugar e forma de presentación da/s dita/s ofertas.

 

RESOLUCIÓN POLA QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DOS PROXECTOS XG501, XG503 Y XG505 DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN "AD 2.2017" DOG 4/08/07

 

Procede someterse a información pública a proposta de modificación dos proxectos de explotación XG501-Baixa Limia, XG503-Terra de Celanova y XG505-Ourense, e abrir un novo periodo para a presentación de ofertas.

 

Código proxecto

Denominación do proxecto

Proxectos modificados

XG500

O Carballiño

 

XG501

Baixa Limia

XG501 - Modificado

XG502

Eixo de Laza

 

XG503

Terra de Celanova

XG503 - Modificado

XG504

O Ribeiro

 

XG505

Ourense

XG505 - Modificado

XG510

Viana

 

XG511

A Limia

 

XG512

Valdeorras

 

XG513

Trives - Caldelas

 

XG514

Verín

 

XG515

Allariz

 

XG520

A Estrada - Pontecesures, con anexos

 

XG521

Salvaterra de Miño - Vigo, con anexos

 

XG522

A Cañiza - Vigo, con anexos

 

XG523

Lugo - Ourense - Vigo, con anexos

 

XG524

Soutomaior - Pontevedra - Vigo, con anexos

 

XG525

Pontevedra - Bueu - Cangas - Vigo, con anexos

 

XG526

O Grove - Pontevedra, con anexos

 

XG527

O Grove - Vilagarcía de Arousa, con anexos

 

XG528

Marín - Pontevedra, con anexos

 

XG529

A Coruña - Canzobre

 

XG530

Ponte Beluso (Boiro) - Noia, con anexos

 

XG532

Carballo - Tablilla, con anexos

 

XG533

A Mariña - Viveiro - Ribadeo, con anexos

 

XG534

Lugo - Fonsagrada, con anexos

 

XG535

A Coruña - Lugo - A Mariña, con anexos

 

XG536

Lugo Noroeste - Terra Chá, con anexos

 

XG537

Lugo - Sarria, con anexos

 

XG538

Meira - Lugo, con anexos

 

XG539

Betanzos - Monfero, con anexos

 

XG540

Cedeira - Ferrol, con anexos

 

XG541

Ferrol - A Capela, con anexos

 

XG542

Ferrol - Mandiá - A Graña, con anexos

 

XG543

Dozón - Lalín, con anexos

 

XG544

O Barco de Valdeorras - Ourense, con anexos

 

XG545

Castro Caldelas - Monforte de Lemos, con anexos

 
          XG546

Sobrado - Melide, con anexos

 
          XG547

Sarria - Pedrafita, con anexos

 
          XG548

Lalín - Monforte - Lugo, con anexos

 
          XG549

Chantada - Carballedo, con anexos

 

Documento/s relacionados
  • Acordo do 24/05/2017, integración diversas modalidades de transporte Descargar
  • Acordo do 06/07/2017, criterios compelementarios para a integración Descargar
  • Resolución de aprobación dos proxectos de explotación Descargar
  • Corrección de erros da resolución de aprobación dos proxectos Descargar
  • Pregos contatación PTPG Descargar
  • Consultas formuladas por empresas no procedemento de adxudicación directa Descargar
  • 2º doc consultas formuladas por empresas no procedemento de adxudicación directa Descargar
  • 3º doc consultas formuladas por empresas no procedemento de adxudicación directa Descargar
  • Relación de empresas adxudicatarias definitiva Descargar