CMATI

|
|
|
Compartir

Anteproxectos de Explotación (Xuño 2019)

Con data 13 de xuño de 2019, a Dirección Xeral de Mobilidade emitiu resolución pola que se someten a información pública, ao abeiro do apartado 1 do artigo 75 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, por un prazo de dez (10) días hábiles, dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da antedita resolución no Diario Oficial de Galicia, os proxectos seguintes:

- XG-603 / Comarca de Terra de Celanova.

- XG-630 / Norte e Leste da comarca de Noia.

- XG-686 / Termos municipais de San Cristovo de Cea, Dozón e Piñor.

Durante o citado prazo, as persoas interesadas que o consideren oportuno, poderán formular por escrito, ante a Dirección Xeral de Mobilidade, cantas alegacións consideren oportunas.

A documentación completa de todos os proxectos de explotación aos que se refire o antedito anuncio estará á disposición de todas as persoas interesadas, nesta dirección web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

CódigoDenominaciónANTEPROXECTOANEXOS
XG-603Comarca de Terra de CelanovaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-630Norte e leste da comarca de NoiaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-686Termos municipais de San Cristovo de Cea, Dozón e PiñorDescargar anteproxectoDescargar anexos
Ligazon/s relacionadas