CMATI

|
|
|
Compartir

Presentación do proxecto

Dentro das actuacións que a Dirección Xeral de Mobilidade promove, dentro do marco do Plan de Modernización dos servizos de transporte público de uso xeral de persoas en autobús, está a implantación dun Sistema de Axuda á Explotación (SAE) en todos os vehículos adscritos a estes servizos, que permita, entre outras funcións inherentes a estes sistemas, a localización e identificación en tempo real dos autobuses e, co fin de acadar esta implantación, a Dirección Xeral de Mobilidade e a AMTEGA asinaron o pasado 1 de febreiro de 2014 unha resolución na que se recolllen as especificacións funcionais aplicables.