CMATI

|
|
|
Compartir

Real Decreto 1032/2007, do 20 de xullo, cualificación inicial e formación continua

Solicitude de autorización de centro de formación de condutores

Solicitude de autorización de centro de formación de conductores (144 Kb)

Homologación cursos. Mecánica e contido dos cursos de formación

Unha vez que o centro estea autorizado, o resto das actuacións deberán efectuarse a través da aplicación informática do Ministerio de Fomento:

  • Homologación de Cursos.
  • Mecánica e contido dos cursos de formación

Este é o enlace ao que deberá acceder para poder continuar coa súa tramitación: Ministerio de Fomento. Solicitude para a xestión de centros e cursos

 

Solicitude de inscrición ao exame e devolución do CAP

Solicitude da tarxeta CAP

 

Códigos que deben utilizarse para cubrir ó pago de taxas:

  • Consellería de Infraestruturas e Vivenda (Código 06 )
  • Delegación de A Coruña (Código 10), Lugo (Código 20), Ourense (Código 30), Pontevedra (Código 40)
  • Servizo de Mobilidade, (Código 02)
  • Taxa: denominación: Expedición de tarxeta de cualificación do condutor ou renovación desta. (Código 31.01.18)
Importe da taxa: 22,73€
Cando o interesado solicite que a tarxeta de cualificación de condutor lle sexa remita ao seu domicilio esta taxa verase incrementada nun 50%

Solicitude da tarxeta CAP