CMATI

|
|
|
Compartir

Metodoloxía

A metodoloxía propón dúas liñas de traballo paralelas e interrelacionadas: a elaboración técnica do plan e o proceso participativo e de consultas.

 

Principais liñas de traballo do Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia
Etapas
Elaboración Técnica
Participación ciudadana e institucional
 
FASE I.
ANÁLISE E DIAGNOSE
DA SITUACIÓN ACTUAL
 
- Recollida de Información
- Diagnose da mobilidade
- Presentación do Plan de Participación
- Achegas das  Comisións
 
FASE II.
CRITERIOS E RECOMENDACIÓNS DE DESEÑO E TRAZADO DE VÍAS CICLISTAS
 
- Criterios xerais
- Definición dos criterios técnicos
- Consenso interno na CMATI
- Achegas das  Comisións
FASE III.
PLAN DIRECTOR
- Redacción Definitiva do Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia, incluíndo as consideracións derivadas do Plan de Participación.
- Achegas das  Comisións
- Presentación Pública do Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia
 
FASE IV.
ENCAIXE DA REDE BASICA NO TERRITORIO
 
- Encaixe, contraste e desenvolvemento da Rede Básica de Vías Ciclistas e Galicia no territorio
- Mesa de Traballo cos axentes implicados

 
 *O plan de participación deseñado é unha primeira proposta, que pode sufrir modificacións en beneficio do resultado final do plan e que se adaptará en todo momento ás circunstancias e ao estado no que se atopen as demais liñas de traballo.