CMATI

|
|
|
Compartir

Infraestruturas

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras realizará unha política de dotación de infraestruturas que faciliten os intercambios de servizos e faga as esperas dos usuarios máis confortables.
Localice desde aquí calquera destas infraestruturas.
Tipo:
Provincia:
Estación de autobuses da Coruña

Tipo: Autobus

Poboación: A Coruña

Provincia: A Coruña

Edificación construída no ano 1975. Nela concéntranse todos os servizos de transporte interurbano, de entrada, saída e tránsito por esta cidade tanto de carácter provincial como interprovincial e internacional.

Tarifas vixentes (Formato PDF)

Apeadeiro de autobuses de Allariz

Tipo: Autobus

Poboación: Allariz

Provincia: Ourense

Este apeadeiro, da titularidade do Concello de Allariz, inaugurouse no ano 1998 para concentrar os servizos urbanos do municipio e os interurbanos que teñen saída, chegada ou tránsito por esta vila de Allariz.

Estación de autobuses da Estrada

Tipo: Autobus

Poboación: A Estrada

Provincia: Pontevedra

Esta situada no núcleo urbano, en terreos cedidos polo Concello da Estrada e construída pola CPTOPT, co fin de concentrar todos os servizos de transporte interurbanos.

Tarifas vixentes (Formato PDF)

Estación de autobuses de A Rúa

Tipo: Intermodal

Poboación: A rúa

Provincia: Ourense

Está situada na Estación de RENFE coa que comparte os seus servizos.

Estación de Autobuses de Burela

Tipo: Autobus

Poboación: Burela

Provincia: Lugo

Atópase situada no centro da poboación.

Tarifas vixentes (Formato PDF)

Subir