CMATI

|
|
|
Compartir

OBXECTO DAS AXUDAS

PRAZO DE TRAMITACIÓN ABERTO PARA A ORDE DE AXUDAS PARA VEHÍCULOS TAXI

 

ESGOTAMENTO DO CRÉDITO ORDE EUROTAXI 2021

 

Ao abeiro do establecido no artigo 5.4.1 da Orde do 29 de decembro de 2020, pola  que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi Eco, e se convocan para o exercicio 2021, INFÓRMASE de que unha vez revisadas e ordenadas todas as solicitudes presentadas, a última solicitude a que se puido conceder a axuda antes do esgotamento do crédito na liña Eurotaxi foi a IF303A-0056/2021 presentada na sede electrónica o día 01/03/2021 ás 12:02:55h e na liña de vehículos Eco foi a IF303A-0028/2021 presentada na sede electrónica o día 08/02/2021 ás 13:55:44h. Xa que logo, INFÓRMASE DO PECHE ADIANTADO DO PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NOS TERMOS ESTABLECIDOS NA ORDE NAS ANTEDITAS LIÑAS.

Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, na orde de convocatoria establécese que as solicitudes que se presenten unha vez esgotado o crédito, de ser o caso, quedarán nunha situación de espera e serán admitidas a trámite na medida na que exista crédito para poder atendelas.