CMATI

|
|
|
Compartir

Transparencia e Goberno Aberto (AXI)

Nesta sección dase cumprimento ás obrigas de publicidade activa que recolle a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que establece obrigas adicionais ás fixadas pola normativa básica estatal (Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á informació pública e bo goberno).

A Axencia Galega de Infraestruturas, ao tratarse dun ente público instrumental dependente da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, debe cumprir coas súas obrigas a través do seu portal.

 

Altos cargos da Axencia Galega de Infraestruturas

A información relativa a altos cargos pódese consultar nesta ligazón.

 

Axudas e Subvencións da Axencia Galega de Infraestruturas

A información relativa a axudas e subvencións relacionada coa Axencia pódese consultar nesta ligazón.

 

Normativa en tramitación da Axencia Galega de Infraestruturas

A información relativa á normativa relacionada coa Axencia e que actualmente se atopa en tramitación pódese consultar nesta ligazón.

 

Outra información relacionada coa Axencia que pode consultar premendo no menú na parte esquerda, no seu respectivo apartado:

  • Organigrama da Axencia
  • Plans de actuacións
  • Información sobre contratos, convenios e encomendas de xestión.
  • Información sobre o Plan Operativo FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa" no que afecta a esta Axencia.
  • Documentación sobre o funcionamento da Axencia.
  • Normativa de aplicación e Delegacións de competencias