CMATI

|
|
|
Compartir

Ordes Circulares relativas a criterios de deseño en materia de Mobilidade Alternativa (sendas peonís e ciclistas)

Con data 20/06/2016 editouse a Orde Circular 3/2016 de criterios para o deseño das actuacións contempladas na Estratexia en materia de Mobilidade Alternativa de Galicia, estratexia que puxo en marcha un programa de execución de sendas peonís e ciclistas, co obxectivo último de fomentar este tipo de desprazamentos cotiáns da poboación.

A Orde Circular 4/2016 actualizou no ano 2016 os devanditos criterios técnicos, baseándose na experiencia adquirida logo da redación dos diversos proxectos e a execución das súas respectivas obras realizadas baixo os criterios da Orde Circular 3/2016.

A Orde Circular 4/2017 actualiza novamente os criterios técnicos en base á experiencia acumulada e coa fin de optimizar as solucións.

 

 

Documento/s relacionados
  • Orde Circular 4/2016 pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na Estratexia de Mobilidade Alternativa de Galicia establecidos pola Orde circular 3/2016 Descargar
  • Orde Circular 4/2017 pola que se actualizan os criterios para o deseño das actuacións contempladas na Estratexia de Mobilidade Alternativa de Galicia establecidos pola Ordes Circulares 3/2016 e 4/2016 Descargar