CMATI

|
|
|
Compartir

Outros expedientes sometidos a información pública

Para facilitar o acceso á información dos posibles interesados, nesta páxina amósase un extracto dos expedientes sometidos a información pública pola Axencia Galega de Infraestruturas. A consulta dos documentos completos, no seu caso, poderá ser realizada conforme ao disposto nos correspondentes anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia. .

 

Outros expedientes da AXI de Información Pública

 

  • Mellora e integración paisaxística das estradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés – Monte do Gozo. AC/17/012.10.1

Tomo único

Anuncio de información pública (DOG)

 

  • Mellora e integración paisaxística das estradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Portugués - Conxo. AC/17/012.10.4

Tomo único

Anuncio de información pública (DOG)

 

  • Liña límite de edificación da estrada autonómica LU-161, p.q. 2+430 a 2+690

Informe de conformidad AXI

Anuncio de información pública (DOG)

Resolución de aprobación provisional

Informe de aprobación provisional

Plano

 

Anuncio de información pública da resolución (DOG)

Informe de resposta ás alegacións

Novo plano

Resolución

 

  • Liña límite de edificación da estrada autonómica AC-862, p.q. 63+140 a 63+320

Aprobación definitiva (DOG)

Resolución de aprobación definitiva

Informe de contestación de alegacións

Anuncio de información pública (DOG)

Resolución de aprobación provisional

Informe de aprobación provisional

Plano 1

 

Documento/s relacionados
  • 130502 Líña límite de edificación da PO-315 Cangas Descargar
  • 140204 Liña límite de edificación da AC-303 Ribeira Descargar
  • 140326 Liña límite de edificación da OU-533 Viana do Bolo Descargar
  • 141209 Liña límite de edificación da OU-151 Piñor Descargar
  • 150518 Liña límite de edificación da OU-154 Piñor O Reino Descargar
  • 151005 Liña límite de edificación da AC-566 Valdoviño Descargar