CMATI

|
|
|
Compartir

Actualmente en RAEGA

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Mapa de estradas

O mapa da Rede Autonómica de Estrada de Galicia recolle as estradas de titularidade da Comunidade Autónoma, pintadas en diferentes cores segundo o tipo de rede á que pertencen. Engadíronse as estradas de titularidade do Estado que aparecen en cor vermella

Relación de estradas de titularidade autonómica

Se quere consultar a lista de estradas autonómicas de cada provincia ofrecémoslle a posibilidade de descargala en formato PDF.

 

Últimos cambios nos documentos relacionados

01/06/2021: Tr. final da OU-103 transferido ao Conc. de Baños de Molgas 31/05/2021

24/05/2021: Treito antigo LU-633 transferido ao Concello de Triacastela 19/05/2021

05/05/2021: N-120a Rúa Concordia transferida ao Concello de Ourense 05/05/2021

05/05/2021: N-120a Av. Buenos Aires transferida Concello de Ourense 05/05/2021

11/03/2021: N-120a Variante de Trasariz ao Concello de Cenlle o 10/03/2021

05/03/2021: PO-333 transferida ao Concello de Nigrán o 22/09/2020

18/02/2021: treito inicial da AC-213 transferido ao Concello de Culleredo 17/02/2021

11/02/2021: treito inicial da LU-530 transferido ao Concello de Lugo 10/02/2021

09/02/2021: quitar a LU-241 transferida ao Concello de Guitiriz o 08/02/2021

...//... (clicar aquí para continuar co listado de cambios)

Documento/s relacionados
  • Relación estradas autonómicas - A CORUÑA a 18/02/2021 (formato PDF) Descargar  (19 KB)
  • Relación estradas autonómicas - LUGO a 11/02/2021 (formato PDF) Descargar  (15 KB)
  • Relación estradas autonómicas - OURENSE a 01/06/2021 (formato PDF) Descargar  (15 KB)
  • Relación estradas autonómicas - PONTEVEDRA a 23/07/2020 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Totais da Rede Autonómica a 01/06/2021 (formato PDF) Descargar  (6 KB)
  • Mapa RAEGA a 03/06/2021 (formato PDF) Descargar  (4.577 KB)
  • Mapa RAEGA a 03/06/2021 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (13.143 KB)
  • Eixos viarios e puntos quilométricos de RAEGA a 10/06/2021 (formato SHP UTM Etrs89 h29) Descargar  (6.674 KB)
  • Eixos viarios que xa non son de titularidade autonómica por transferencia a outro titular a 01/06/2021 (formato SHP UTM Etrs89 h29) Descargar  (172 KB)