CMATI

|
|
|
Compartir

Actualmente en RAEGA

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Mapa de estradas

O mapa da Rede Autonómica de Estrada de Galicia recolle as estradas de titularidade da Comunidade Autónoma, pintadas en diferentes cores segundo o tipo de rede á que pertencen. Engadíronse as estradas de titularidade do Estado que aparecen en cor vermella

Relación de estradas de titularidade autonómica

Se quere consultar a lista de estradas autonómicas de cada provincia ofrecémoslle a posibilidade de descargala en formato PDF.

 

Últimos cambios nos documentos relacionados

20/11/2020: quitar a OU-400 transferida á Deputación o 28/10/2020

20/11/2020: quitar a OU-211 transferida á Deputación o 28/10/2020

20/11/2020: incorporar a OU-129 transferida á Xunta de Galicia o 28/10/2020

28/09/2020: Incorporar a VG-3.1 posta en servizo o 11/09/2020

19/08/2020: nomenclatura da AC-309 incorporada 30/08/2019

23/07/2020: treito parcial PO-344 transferido ao Concello de Tomiño 14/07/2020

12/06/2020: treito parcial AC-543 transferido ao Concello de Ames 26/05/2020

02/03/2020: incorporar treito intermedio AC-406 posto en servizo o 28/02/2020

02/03/2020: recodificar treito antigo AC-406 como AC-407 orixinado 28/02/2020

02/03/2020: quitar OU-185 transferida ao Concello de S.C. de Cea 16/12/2019

02/03/2020: quitar OU-186 transferida ao Concello de S.C. de Cea 16/12/2019

02/03/2020: quitar OU-187 transferida ao Concello de S.C. de Cea 16/12/2019

02/03/2020: quitar OU-214 transferida ao Concello de Boborás 25/09/2019

02/03/2020: incorporar treito final da AG-46 posto en servizo o 21/06/2019

...//... (clicar aquí para continuar co listado de cambios)

Documento/s relacionados
  • Relación estradas autonómicas - A CORUÑA a 19/08/2020 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Relación estradas autonómicas - LUGO a 22/02/2018 (formato PDF) Descargar  (15 KB)
  • Relación estradas autonómicas - OURENSE a 20/11/2020 (formato PDF) Descargar  (14 KB)
  • Relación estradas autonómicas - PONTEVEDRA a 23/07/2020 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Totais da Rede Autonómica a 28/09/2020 (formato PDF) Descargar  (6 KB)
  • Mapa RAEGA a 30/11/2020 (formato PDF) Descargar  (2.390 KB)
  • Mapa RAEGA a 03/12/2020 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (13.189 KB)
  • Eixos viarios e puntos quilométricos de RAEGA a 28/12/2020 (formato SHP UTM Etrs89 h29) Descargar  (6.791 KB)
  • Eixos viarios que xa non son de titularidade autonómica por transferencia a outro titular a 28/12/2020 (formato SHP) Descargar  (162 KB)