CMATI

|
|
|
Compartir

Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA)

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Mapa de estradas

O mapa da Rede Autonómica de Estrada de Galicia recolle as estradas de titularidade da Comunidade Autónoma, pintadas en diferentes cores segundo o tipo de rede á que pertencen. Engadíronse as estradas de titularidade do Estado que aparecen en cor vermella

Relación de estradas de titularidade autonómica

Se quere consultar a lista de estradas autonómicas de cada provincia ofrecémoslle a posibilidade de descargala en formato PDF.

 

Últimas actualizacións nos documentos relacionados

20/12/2019: treito parcial OU-540 transferido ao Concello de Celanova 04/11/2019

20/12/2019: treito parcial OU-531 transferido ao Concello de Celanova 04/11/2019

20/12/2019: quitar OU-162 transferida ao Concello de Celanova o 04/11/2019

20/12/2019: treito inicial OU-536 transferido ao Concello de Ourense o 11/10/2019

04/12/2019: quitar OU-188 transferida ao Concello de Leiro o 23/07/2019

08/10/2019: treito inicial PO-549 transferido ao Concello de Vilagarcía o 04/09/2019

08/10/2019: quitar PO-180 transferida ao Concello de Ponte Caldelas o 23/07/2019

03/10/2019: incorporar o treito final da AG-46 posto en servizo o 21/06/2019

23/08/2019: treito inicial PO-400 transferido ao Concello de Salvaterra 24/06/2019

25/04/2019: treito final AC-429 transferido a prol do Concello de Laxe o 01/04/2019

21/02/2019: quitar AC-175 transferida a prol do Concello de Oleiros o 03/10/2018

05/02/2019: incorporar a VG-1.8 posta en servizo o 04/02/2019

05/02/2019: incorporar a OU-525 transferida a prol da Xunta o 11/01/2019

 

Documento/s relacionados
  • Relación estradas autonómicas - A CORUÑA a 25/04/2019 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Relación estradas autonómicas - LUGO a 22/02/2018 (formato PDF) Descargar  (15 KB)
  • Relación estradas autonómicas - OURENSE a 20/12/2019 (formato PDF) Descargar  (14 KB)
  • Relación estradas autonómicas - PONTEVEDRA a 08/10/2019 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Totais da Rede Autonómica a 20/12/2019 (formato PDF) Descargar  (5 KB)
  • Mapa RAEGA a 20/12/2019 (formato PDF) Descargar  (2.375 KB)
  • Mapa RAEGA a 20/12/2019 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (13.151 KB)
  • Eixos incorporados recentemente ó Mapa RAEGA a 05/02/2019 (formato SHP) Descargar  (28 KB)
  • Eixos viarios que xa non son de titularidade autonómica por transferencia a outro titular a 20/12/2019 (formato SHP) Descargar  (136 KB)