CMATI

|
|
|
Compartir

Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA)

A Rede de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia está formada polas estradas cuxo itinerario discorre integramente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e que non sexan de titularidade do Estado ou doutros organismos.

Mapa de estradas

O mapa da Rede Autonómica de Estrada de Galicia recolle as estradas de titularidade da Comunidade Autónoma, pintadas en diferentes cores segundo o tipo de rede á que pertencen. Engadíronse as estradas de titularidade do Estado que aparecen en cor vermella

Relación de estradas de titularidade autonómica

Se quere consultar a lista de estradas autonómicas de cada provincia ofrecémoslle a posibilidade de descargala en formato PDF.

Documento/s relacionados
  • Relación estradas autonómicas - A CORUÑA a 25/10/2018 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Relación estradas autonómicas - LUGO a 22/02/2018 (formato PDF) Descargar  (15 KB)
  • Relación estradas autonómicas - OURENSE a 22/02/2018 (formato PDF) Descargar  (13 KB)
  • Relación estradas autonómicas - PONTEVEDRA a 16/07/2018 (formato PDF) Descargar  (18 KB)
  • Totais da Rede Autonómica a 16/07/2018 (formato PDF) Descargar  (5 KB)
  • Mapa RAEGA a 26/11/2018 (formato PDF) Descargar  (2.281 KB)
  • Mapa RAEGA a 26/11/2018 (formato DWG UTM ED50 h29) Descargar  (13.261 KB)
  • Eixos incorporados recentemente ó Mapa RAEGA a 04/06/2018 (formato SHP) Descargar  (144 KB)
  • Eixos das estradas transferidas a 26/11/2018 (formato SHP) Descargar  (114 KB)