CMATI

|
|
|
Compartir

Estacións de servizo

Normativa aplicable para estacións de servizo

A normativa aplicable nas estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é a seguinte:

 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
 • Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia.
 • Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo.
 • Orde Circular 3/2017, pola que se indica o procedemento para establecer os condicionantes xeométricos, de circulación e de seguridade viaria que son necesarios para a autorización dun novo acceso de actuacións urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos, instalacións de servizo e doutras propiedades a unha glorieta dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Documento/s relacionados
 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia (formato PDF) Descargar  (1005 KB)
 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia (versión consolidada BOE a 28/12/2018 - formato PDF) Descargar  (422 KB)
 • Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia. Descargar  (4128 KB)
 • Corrección de erros. Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia. Descargar  (411 KB)
 • Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo (formato PDF) Descargar  (3486 KB)
 • Orde Circular 3/2017, pola que se indica o procedemento para establecer os condicionantes xeométricos, de circulación e de seguridade viaria que son necesarios para a autorización dun novo acceso de actuacións urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos, instalacións de servizo e doutras propiedades a unha glorieta dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia (formato PDF) Descargar  (694 KB)
 • Orde Circular 3/2017: Folla de cálculo da capacidade dunha glorieta (formato XLS) Descargar  (818 KB)