CMATI

|
|
|
Compartir

Estacións de servizo

Normativa aplicable para estacións de servizo

A normativa aplicable nas estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é a seguinte:

  • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
  • Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia.
  • Orde circular 2/2017, pola que se regulan os accesos na rede autonómica de estradas de Galicia.
  • Orde Circular 3/2017, pola que se indica o procedemento para establecer os condicionantes xeométricos, de circulación e de seguridade viaria que son necesarios para a autorización dun novo acceso de actuacións urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos, instalacións de servizo e doutras propiedades a unha glorieta dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Documento/s relacionados
  • Lei 8/2013, de estradas de Galicia (formato PDF) Descargar  (1005 KB)
  • Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia. Descargar  (4128 KB)
  • Corrección de erros. Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia. Descargar  (411 KB)
  • Orde Circular 2/2017 pola que se regulan os accesos na rede autonómica de estradas de Galicia (formato PDF) Descargar  (3906 KB)
  • Orde Circular 3/2017, pola que se indica o procedemento para establecer os condicionantes xeométricos, de circulación e de seguridade viaria que son necesarios para a autorización dun novo acceso de actuacións urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos, instalacións de servizo e doutras propiedades a unha glorieta dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia (formato PDF) Descargar  (694 KB)
  • Orde Circular 3/2017: Folla de cálculo da capacidade dunha glorieta (formato XLS) Descargar  (818 KB)