CMATI

|
|
|
Compartir

Introducción

Nesta páxina amósanse os expedientes sometidos a información pública pola Axencia Galega de Infraestruturas, así como polas extintas Dirección Xeral de Obras Públicas e Dirección Xeral de Infraestruturas.

Nun apartado recompílanse os distintos estudos e proxectos de estradas sometidos a información pública, mentres que no outro apartado recóllense outro tipo de expedientes sometios a ese mesmo trámite.