CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Anteproxectos de Explotación (Xullo 2019)

Con data do 1 de xullo de 2019, a Dirección Xeral de Mobilidade emitiu resolución pola que se someten a información pública, ao abeiro do apartado 1 do artigo 75 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, por un prazo de vinte (20) días hábiles, dende o día seguinte ao da publicación do anuncio da antedita resolución no Diario Oficial de Galicia, os proxectos de explotación de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada de claves XG800 a XG891.

Durante o citado prazo, as persoas interesadas que o consideren oportuno poderán formular por escrito, ante a Dirección Xeral de Mobilidade, cantas alegacións consideren oportunas.

A documentación completa de todos os proxectos de explotación aos que se refire este anuncio estará á disposición de todas as persoas interesadas, nesta web.

CódigoDenominaciónANTEPROXECTOANEXOS
XG-800Comarca de Ordes e norte da de SantiagoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-802Lugo - Santiago de Compostela, con anexosDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-804Oeste da comarca de SantiagoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-807Sur da comarca de SantiagoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-811Norte da comarca de Bergantiños e termo municipal de CamariñasDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-813Comarca de Xallas e sur da comarca de Fisterra Descargar anteproxectoDescargar anexos
XG-814Centro da comarca do SalnésDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-817Eixo Atlántico e conexións con Lugo, Lalín e Fisterra, con anexosDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-830Comarca de Caldas e norte da do SalnésDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-833Termos municipais de Begonte e GuitirizDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-835Sueste da comarca de PontevedraDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-843A Coruña – Ferrol – Ortigueira – Viveiro – Vilalba – Lugo, con anexosDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-845Termo municipal de Santa CombaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-846Sur da comarca de BetanzosDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-847Comarca do BarbanzaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-848Norte das comarcas de Fisterra, Bergantiños e A CoruñaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-852Oeste da comarca do MorrazoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-859Termo municipal de TuiDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-860Comarca de Tabeirós-Terra de MontesDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-863Leste da comarca de Santiago e norte da de DezaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-871Norte da comarca de Betanzos, sur da de Ferrol e oeste da de EumeDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-872Norte da comarca de Eume e leste da de FerrolDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-881Leste da comarca da CoruñaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-883Comarca do Baixo Miño e sur da comarca de VigoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-888Sur da comarca de Paradanta e centro da do CondadoDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-889Termos municipais de Riotorto e A PontenovaDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-890Termos municipais de Outeiro de Rei e GuntínDescargar anteproxectoDescargar anexos
XG-891Termos municipais de Pantón e O SaviñaoDescargar anteproxectoDescargar anexos
Ligazon/s relacionadas