CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Contratos, Convenios e Encomendas

Contratos

É función da Axencia Galega de Infraestruturas a xestión e tramitación de expedientes de contratación administrativa nas materias propias do seu ámbito de competencias.

A información dos expedientes de contratación xestionados pola Axencia pódese consultar na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. Tamén pódese consultar o perfil do contratante nesta ligazón.

Para facilitar a presentación de ofertas por parte dos licitadores achéganse os anexos relativos ás declaracións responsables recollidas nos Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en formato editable, dos distintos contratos que tramita a Axencia:

 

 • Anexo 1A: formulario normalizado do Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).Descarga.
  Os licitadores poden tamén acceder ao servicio electrónico para cumprimentar o DEUC a través do seguinte enlace. Neste caso, o formulario, dispoñible en castelán, poderá cumprimentarse na dirección web indicada para imprimirse e enviarse ao órgano de contratación.”
 • Anexo 1B: declaración complementaria ao DEUC. Descarga.
 • Instrucións DEUC. Descarga.

 

Convenios

A Axencia Galega de Infraestruturas elabora e tramita de convenios de cooperación con entes públicos e de colaboración con particulares no marco das súas competencias. Os convenios tramitados pola Axencia pódense cosultar nesta ligazón.

Encomendas de Xestión

A Axencia Galega de Infraestruturas ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos poderes adxudicadores dependentes dela.

A continuación relaciónanse os encargos recibidos así como os traballos encomendados por parte da Axencia.

 • Encomenda de xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, para supervisar o proxecto da terminal de autobuses da área intermodal da Coruña-San Cristóbal. . Descargar.
 • Encomenda de xestión á Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (Tragsa) para a mellora de seguridade viaria na Raega no ámbito dos Camiños de Santiago. Clave GA/21/081.06 (E/026/2021). Descargar.
 • Encomenda de xestión á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) para o acondicionamento das marxes das estradas de titularidade autonómica de Galicia, de clave GA/21/040.02 (AT/019/2021). Descargar.
 • Encomenda de xestión da Consellería de Sanidade, do 3 de xuño de 2021, para o estudo de alternativas e da viabilidade do aparcamento para dar servizo ao Hospital Gran Montecelo. Descargar.
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde, de 17 de marzo de 2021, para o proxecto e obra do novo Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Descargar.
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde, formalizada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade coa Axencia Galega de Infraestruturas, en materia de expropiación dos bens e dereitos afectados polas vías de acceso ao Hospital Gran Montecelo. Descargar.
 • Acordo de colaboración coa Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación para a realización das actuacións precisas para a ampliación das instalacións do Instituto Feiral de Vigo (IFEVI). Descargar.
 • Encomenda de Xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a supervisión do proxecto de demolición da estación de autobuses de Lugo. Descargar.
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde para a excecución das obras de construcción do Centro Integral de Saúde de Lalín (resolución do 2 de xullo de 2020). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a licitación e execución do contrato de servizo relativo ás actuacións necesarias para a aprobación da Estratexia galega de mobilidade. Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a supervisión do proxecto das obras de acondicionamento da estación de autobuses de Ponteareas (clave PO.20.004). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a supervisión do proxecto de reparación e mantenimiento no edificio do Servizo de Mobilidade da Coruña (clave AC.18.002). Descargar
 • Encomenda de xestión de caracter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, para a supervisión do proxecto modificado de construción das obras de reparación en varias estacións de autobuses de Lugo (clave LU.18.001). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a supervisión do proxecto de demolición do edificio da estación de autobuses de Ourense. Descargar.
 • Modificación da encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para o asfaltado de viais de accesos a  hospitais. Descargar.
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para as obras de ampliación do Hospital de Montecelo, que pasará a denominarse Gran Montecelo. Descargar.
 • Encomenda do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para a execución das obras de asfaltado de vías nos hospitais deste organismo.. Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas para a supervisión do proxecto de construción das obras de reparación en varias estacións de autobuses de Lugo (clave LU.18.001). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas para a supervisión do proxecto de construción da obra de mellora da eficiencia enerxética e rehabilitación da estación de autobuses de Noia (clave AC.18.007). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa ao asesoramento técnico nos expedientes de ampliación do Centro Mixto de Investigación Aerotransportada de Rozas (Lugo). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa aos expedientes de contratación para a adxudicación dos contratos de servizo de dirección facultativa e ao servizo de coordinación de seguridade e saúde das obras de construción de pasarela peonil na estación de Santiago de Compostela. Descargar.
 • Encomenda á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) a retirada, esteladura ou empillamento e venda da madeira das árbores situadas no dominio público das marxes das estradas de titularidade autonómica de Galicia. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para a xestión das actuacións para a execución das obras de fresado e reposición de vías no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas, relativa aos expedientes de contratación para a adxudicación dos contratos de servizo de dirección de obra e servizos de dirección de execución de obra e coordinación de seguridade e saúde da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense. Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa aos expedientes de contratación para a adxudicación dos contratos de servizo de dirección de obra e servizos de dirección de execución de obra e coordinación de seguridade e saúde da obra da terminal de autobuses integrada na Estación Intermodal de Santiago de Compostela. Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa aos expedientes de contratación para a adxudicación dos contratos de servizo para o control e vixilancia e servizo de coordinación de seguridade e saúde da obra da terminal de autobuses integrada na nova Estación Intermodal de Vigo. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para a xestión das actuacións para a execución das obras de rehabilitación da parte do Edificio Administrativo da rúa Gregorio Hernández da Coruña destinado a sede da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para a xestión das actuacións para a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Bouzas (Vigo). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa ao expediente de contratación para a adxudicación do contrato da obra de reforma da actual estación de autobuses de Pontevedra. Descargar.
 • Encomenda a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. a realización de traballos técnicos (anticipado de gastos). Descargar.
 • Encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega de Infraestruturas relativa ao expediente de contratación para a adxudicación do contrato da obra do proxecto de execución da terminal de autobuses integrada na nova estación
  intermodal de Vigo. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas, relativa á realización de determinadas actuacións en relación co proceso de expropiación dos bens e dereitos afectados polas obras de ampliación do Gran Montecelo. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de construción do centro integral de saúde do Barrio da
  Residencia (Lugo). Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas relativa ao expediente de contratación para a adxudicación do contrato da obra da pasarela peonil da estación de Santiago de Compostela. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Melide (A Coruña). Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de urbanización da fase 1 do Complexo Hospitalario de Ferrol. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras da fase 1 do Complexo Hospitalario de Ferrol. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de construción do novo centro de saúde do Saviñao (Lugo). Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Paderne de Allariz (Ourense). Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Narón. Descargar .
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para acometer a execución das obras de construción do novo centro de saúde do Pereiro de Aguiar. Descargar.
 • Encomenda de xestión á Axencia Galega de Infraestruturas para a execución das obras de construción do novo centro de saúde de Salceda de Caselas. Descargar.
 • Encomenda de Xestión de carácter técnico da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, relativa á obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense. Descargar.
 • Encomenda de Xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a construción da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela. Descargar.
 • Encomenda de Xestión do SERGAS para a construción do novo centro de saúde da Estrada. Descargar.
 • Encomenda de Xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a redacción do proxecto básico e de execución de reforma da actual estación de autobuses de Pontevedra. Descargar.
 • Encomenda de Xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a redacción do proxecto de construción dun novo edificio administrativo para a Xunta de Galicia e a modificación urbanística do Plan xeral de ordenación municipal de Santiago de Compostela. Descargar.
 • Encomenda da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o proxecto de adecuación intermodal das terminais de autobuses e ferroviaria de Pontevedra. Descargar.
 • Acordo de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria para a ampliación das instalacións do Instituto Feiral de Vigo (IFEVI). Descargar
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde para as obras de construción do Novo Centro de saúde de Milladoiro (concello de Ames). Descargar
 • Encomenda de xestión a Xestión do Solo de Galicia-Xestur para realizar traballos técnicos  Descargar
 • Encomenda de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo referente ao proxecto e obra dunha EDAR na PLISAN (Plataforma loxística industrial Salvaterra do Miño-As Neves). Descargar
 • Encomenda de xestión da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda en materia de elaboración dos estudios previos da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Lugo. Descargar
 • Encomenda de xestión da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza para diversas actuacións relacionadas coa Orde de 30/12/2016 (subvencións cofinanciadas polo FEADER)  Descargar
 • Encomenda de xestión da Axencia de Turismo de Galicia en materia de recepción de obras Descargar
 • Encomenda de xestión da Axencia de Turismo de Galicia en materia de valoración de ofertas de contratación referentes ao Camiño de Santiago. Descargar
 • Encomenda de xestión do Servizo Galego de Saúde para acometer a execución das obras de construción do Centro de Saúde de Gondomar. Descargar
 • Encomenda de xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para realización
  de controis sobre os proxectos efectuados mediante subvención. Descargar.
 • Encomenda para a construcción do Centro de Saúde de Ares. Descargar.
 • Encomenda de xestión da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a xestión da  contratación dos servizos para a planificación do sistema de transporte público de viaxeiros integrado coa prestación do transporte baixo demanda. Descargar.
 • Encomenda de xestión da Axencia de Turismo de Galicia para a xestión das actuacións precisas para intervencións no contorno dos Camiños de Santiago. Descargar.
 • Encomenda de xestión a TRAGSA na estrada PO-325 (eliminación de obstáculos, balizamento e delimitación de itinerario peonil e ciclista). Descargar
 • Encomenda de xestión. Terminal de autobuses na Coruña  Descargar
 • Encomenda de xestión. Terminal de autobuses en Santiago de Compostela Descargar
 • Encomenda de xestión. Terminal de autobuses en Ourense Descargar
 • Encomenda de xestión. Recepción de obras do Camiño de Santiago. Descargar
 • Marco de encomendas de xestión. Infraestruturas sanitarias do SERGAS Descargar
 • Encomenda de xestión. Aparcadoiros disuasorios Descargar
 • Encomenda de xestión. Porto seco de Monforte Descargar
 • Encomenda de xestión. Melloras en estacións de autobuses Descargar
 • Encomenda de xestión. Alleamento de aproveitamentos madeireiros Descargar