Xestor/a de transporte (2ª convocatoria 2021)

Ano da convocatoria: 2021

2ª CONVOCATORIA DE EXAMES DE XESTOR/A DE TRANSPORTES 2021. Cuestionarios e relación de respostas correctas

Compártao :

Compartir
Data de actualización: 16 decembro 2021

Ano da convocatoria: 2021

2ª CONVOCATORIA DE EXAMES DE XESTOR/A DE TRANSPORTES 2021. Cuestionarios e relación de respostas correctas

Publícanse os cuestionarios e mais a relación de respostas correctas correspondentes ás probas que tiveron lugar o pasado 11 de decembro de 2021.

Así mesmo, ábrese un prazo de tres días hábiles para que os/as aspirantes poidan impugnar as preguntas que consideren oportuno (é dicir, pedir un cambio na opción marcada como correcta, ou solicitar a súa anulación por entender que está mal formulada ou que ningunha das opcións é correcta). As impugnacións deben incluír unha breve explicación das causas nas que se basean.

As impugnacións deben facerse mediante un escrito, no que se identificará o nome, apelidos e DNI do/a aspirante, así como a modalidade de exame (mercadorías ou viaxeiros) e o modelo (A ou B), ademais, obviamente, da pregunta que se impugna. Este escrito deberá remitirse ao secretario do tribunal por correo electrónico (formacion.transportes@xunta.gal). O último día para enviar impugnacións é martes 21 de decembro de 2021.

Para acceder á súa folla de respostas, prema sobre esta ligazón.

Obterá a imaxe escaneada introducindo a modalidade de exame realizado, a data de realización, o seu NIF e a súa data de nacemento.

AVISO: no suposto de discrepancia entre o contido dos cadernos dos exames publicados nesta páxina e os orixinados pola aplicación, á que acceden os/as aspirantes para consultar os seus cadros de respostas, preponderarán os aquí publicados, os cales se corresponden cos impresos facilitados ás persoas aspirantes para o desenvolvemento dos exercicios o día das probas.