CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Lista de normativa técnica de estradas da Dirección General de Carreteras, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (actualizada a outubro de 2020)

Data de publicación oficial: 05.10.2020

Data de publicación no Portal: 15.12.2020

Observacións:

Lista de normativa técnica de estradas da Dirección General de Carreteras, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (actualizada a outubro de 2020).

-------

Nota sobre a súa aplicablilidade nas estradas autonómicas e das entidades locais de Galicia:

A Disposición Transitoria 3ª da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia "normativa de aplicación supletoria", di:

Naqueles aspectos que non se regulen pola normativa técnica básica de interese xeral establecida pola Administración xeral do Estado e nos que por parte da consellaría competente en materia de estradas non se ditasen normas ou instrucións complementarias relativas á execución de obras de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma ou das entidades locais de Galicia serán aplicables as aprobadas polo Ministerio de Fomento para as estradas da rede de estradas do Estado, no que non se opoñan a esta lei ou ao seu regulamento.
 


 

Rango legal: Outros

Tipo de normativa: Normativa Técnica

Estado: Vixente

Orixe: Estatal

Documento/s relacionados
  • Lista de normativa técnica de estradas da Dirección General de Carreteras, do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (actualizada a outubro de 2020) Descargar
Subir