Instrución para o deseño de sendas peonís-ciclistas

Compártao :

Compartir

A Instrución 3/2021, de 25 de marzo, da Axencia Galega de Infraestruturas, para o deseño de sendas peonís-ciclistas en estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia vén de actualizar os criterios técnicos en base á experiencia acumulada e coa fin de optimizar as solucións, respecto das anteriores ordes circulares 4/2017, 4/2016 e 3/2016.

Pode consultar máis normativa técnica relacionada coa Axencia Galega de Infraestruturas no seguinte buscador de normativa.

Documentos relacionados