Modelo para proxectos de reforzo de firme

Compártao :

Compartir

Nesta páxina ofrécese para a súa descarga un arquivo zip con modelos para a redacción de proxectos de reforzo de firmes, abranguendo tanto os formatos a empregar como certos aspectos comúns do contido destes (prego de prescricións técnicas particulares).

Pode consultar máis normativa técnica relacionada coa Axencia Galega de Infraestruturas no seguinte buscador de normativa.

Documentos relacionados