Estacións intermodais

As terminais de autobuses integradas en estacións intermodais son operacións promovidas pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda a través da Dirección Xeral de Mobilidade e cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, dentro do obxectivo temático OT4 “Conseguir unha economía máis limpa e sostible”.

Compártao :

Compartir

A actuación consiste na execución dunha nova estación de autobuses en terreos anexos á actual estación de ferrocarril de:

 • A Coruña - San Cristóbal
 • Ourense
 • Santiago de Compostela

de maneira que ambas estacións formen unha estación intermodal que integre o transporte público de viaxeiros en autobús co transporte público de viaxeiros en ferrocarril na cidade.

Os obxectivos perseguidos con esta actuación son:

 • Mellorar a calidade ambiental ao potenciar o uso do transporte público en detrimento do vehículo privado e facilitar unha mobilidade urbana sostible:
 • Incrementar os usuarios do transporte público.

Estación intermodal da Coruña - San Cristóbal

Actuacións desenvolvidas ata o de agora no marco desta operación:

 • Contrato de servizo para a elaboración dos estudos previos da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristóbal.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 29.105,34 €
  • Data de comezo: 19/06/2015
  • Data de remate: 18/12/2015
  • Financiado con fondos da comunidade autónoma.
 • Contrato de servizo para a redacción dos proxectos básicos e de execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal da Coruña-San Cristóbal.
  • Data de licitación: 31/03/2016
  • Presuposto base de licitación (IVE incluído): 599.993,52 €
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluido): 417.595,46 €
  • Data de comezo: 10/08/2016
  • Data de remate: 10/08/2017
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020

Estación intermodal de Ourense

Actuacións desenvolvidas ata o de agora no marco desta operación:

 • Contrato de servizo para a elaboración dos estudos previos da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 38.107,64 €
  • Data de comezo: 06/08/2015
  • Data de remate: 06/12/2015
  • Financiado con fondos da comunidade autónoma.
 • Contrato de servizo para a redacción dos proxectos básicos e de execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense
  • Data de licitación: 30/12/2015
  • Presuposto base de licitación (IVE incluído): 147.756,91 €
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluido): 103.577,60 €
  • Data de comezo: 30/03/2016
  • Data de remate: 30/12/2016
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020.
 • Servizo de asistencia técnica para a redacción dos estudos previos de proxecto de "Obras dun novo aparcadoiro de turismos integrado na nova estación intermodal de Ourense"
  • Presuposto base de licitación (IVE incluido): 21.677,69€
  • Presuposto base de adxudicación (IVE incluido): 12.302,80€
  • Data de comezo: 05/10/2016
  • Data de remate: 05/10/2016
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020.

Estación intermodal de Santiago de Compostela

Actuacións desenvolvidas ata o de agora no marco desta operación:

 • Contrato de servizo para a elaboración dos estudos previos da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 42.108,00 €
  • Data de comezo: xuño 2015
  • Data de remate: outubro 2015
  • Financiado con fondos da comunidade autónoma.
 • Contrato de servizo para a redacción dos proxectos básicos e de execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 233.467,96€
  • Data de comezo: abril 2016
  • Data de remate: decembro 2017
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020
 • Contrato de servizo para a redacción do proxecto público de urxencia ou excepcional interese da estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 21.175,€
  • Data de comezo: febreiro 2017
  • Data de remate: outubro 2017
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020
 • Contrato de servizo para a redacción do documento ambiental do proxecto integrado para a nova estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluído): 12.562,05€
  • Data de comezo: marzo 2017
  • Data de remate: xullo 2017
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020
 • Contrato de obra para a execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluido): 9.593.543,72€
  • Data de comezo: xuño 2018
  • Data de remate: en execución
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020
 • Contrato de servizo de dirección de obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluido): 131.890,00€
  • Data de comezo: xuño 2018
  • Data de remate: en execución
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020
 • Contrato de servizo de dirección de execución de obra e coordinación de seguridade e saúde para a execución da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Santiago de Compostela.
  • Presuposto de adxudicación (IVE incluido): 145.200,00€
  • Data de comezo: xuño 2018
  • Data de remate: en execución
  • Cofinanciado nun 80% con fondos FEDER do PO FEDER Galicia 2014-2020