Outros expedientes sometidos a información pública

Para facilitar o acceso á información das persoas interesadas, nesta páxina amósase un extracto dos expedientes sometidos a información pública pola Axencia Galega de Infraestruturas. A consulta dos documentos completos, no seu caso, poderá ser realizada conforme ao disposto nos correspondentes anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia.

Compártao :

Compartir

Outros expedientes da AXI en información pública

Anuncio do 29 de novembro de 2022 polo que se somete a información pública o Proxecto de Decreto polo que se aproba a modificación do Catálogo da Rede Autonómica de Estradas de Galicia 

Cambio de clase da estrada VG-1.8 Polígono Industrial do Tambre - Ponte Romaño

Mellora e integración paisaxística das estradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés-Monte do Gozo. Clave AC/17/012.10.1

Mellora e integración paisaxística das estradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Portugués-Conxo. Clave AC/17/012.10.4

Liña límite de edificación da estrada autonómica LU-161, p.q. 2+430 a 2+690

Liña límite de edificación da estrada autonómica AC-862, p.q. 63+140 a 63+320

Outros expedientes da DXM en información pública

Anuncio polo que se somete a información pública a Estratexia Galega de Mobilidade

Aparcamentos disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas. Comarca Ferrolterra. Clave AC/22/151.06

Aparcamentos disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas. Avenida de Breogán (Lugo). Clave LU/22/217.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito Milladoiro - Estación Intermodal. Clave AC/22/085.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito de acceso ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Clave AC/22/087.06

Eixo de mobilidade sostible en Santiago de Compostela. Treito Estación Intermodal - San Caetano. Clave AC/22/088.06 

Proxecto de trazado do eixe de mobilidade sostible en Ourense. Treito Os Remedios-Expourense (senda río Barbaña). Clave OU/22/081.06

Proxecto de trazado do eixe de mobilidade sostible en Ourense. Treito de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Clave OU/22/083.06 

Aparcadoiros disuasorios para o fomento do vehículo compartido asociados á implantación de zonas de baixas emisións nas cidades galegas VG-4.3, AG41 e PO-305. Clave PO/22/117.06

 Modificación do anexo ao Plan de Transporte Público de Galicia sobre a Área de Transporte de Galicia

 

Documentos relacionados