Estacións de servizo

Compártao :

Compartir

Normativa aplicable para estacións de servizo

A normativa aplicable nas estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia é a seguinte:
 

  • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
  • Decreto 66/2016, de 26 de maio, polo que se aproba o regulamento xeral de estradas de Galicia.
  • Orde do 23 de maio de 2019 pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo.
  • Orde Circular 3/2017, pola que se indica o procedemento para establecer os condicionantes xeométricos, de circulación e de seguridade viaria que son necesarios para a autorización dun novo acceso de actuacións urbanísticas, vías urbanas e camiños públicos, instalacións de servizo e doutras propiedades a unha glorieta dunha estrada de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
Documentos relacionados