GalegoCastellano
Entidades adscritas

Compártalo :

Compartir

Agencia Gallega de Infraestructuras

  • Francisco Menéndez Iglesias
    Director
  • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
    15704 Santiago de Compostela
  • Tel.: 981 544 564 / 01 - Fax: 981 544 543
  • Correo-e: infraestruturas.cim@xunta.gal

Augas de Galicia

Jurado de Expropiación de Galicia