CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Coronavirus

  • Medidas de protección ante o CORONAVIRUS no transporte público regular dependente da Xunta de Galicia
  • Prevención e Saúde Laboral ante o Coronavirus - Sector da Construción

Co fin de dar cumprimento a obriga contida no acordo Décimo da Resolución de 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se da publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19.

A continuación relaciónanse os PROTOCOLOS E INSTRUCCIÓNS NA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DURANTE A EMERXENCIA SANITARIA DO COVID 19

Documento/s relacionados
  • Protocolo nas labores de vixilancia de estradas por parte do persoal da Axencia Galega de Infraestruturas en relación co Coronavirus COVID-19 Descargar
  • Medidas de protección ante o CORONAVIRUS no transporte público regular dependente da Xunta de Galicia Descargar
  • Prevención e Saúde Laboral ante o Coronavirus - Sector da Construción Descargar
  • Resolución da Dirección Xeral de Mobilidade pola que se declara actividade de carácter esencial a actividade de inspección realizada polos axentes auxiliares de inspección do transporte e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento ante a situación provocada polo COVID-19 Descargar
  • Protocolo de actuación do persoal da gardería fluvial de Augas de Galicia, Entidade Pública Empresarial dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, en relación co coronavirus (COVID-19) Descargar
  • Instrución sobre o establecemento das funcións de carácter esencial do persoal da gardaría fluvial de Augas de Galicia, Entidade Pública Empresarial dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade Descargar
  • Informe sobre o impacto do COVID-19 na actividade de transporte por taxi en Galicia Descargar
  • Protocolo para o desenvolvemento de traballos de execución material por parte de persoal das brigadas da Axencia Galega de Infraestruturas en relación co coronavirus COVID-19 Descargar