cerrar

Catálogo Visual de Estradas Manual  
 Provincia    
 Estrada   Treito
 Punto quilométrico +   Rede
Calzada (m) Pendente (%) UTM X  
Nº de Carrís Radio de Curvatura UTM Y  
Beiravía Esquerda (m)     UTM Z  
Beiravía Dereita (m)         Liña Referencia

Avance Manual (m)
Avance Automático
min max

Información mantida pola Xunta de Galicia.
Servizo prestado pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda.