CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 1 de outubro de 2015 do tribunal designado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal de remudista a tempo parcial dun/ha auxiliar técnico/a de obras T.I.E.E. (grupo III, categoría 60) na Delegación Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo, pola que se da publicidade ás listas definitivas admitidos e excluídos e ás puntuacións provisionais dos/as aspirantes

Data de publicación: 06.10.2015

Descrición:

O tribunal de selección designado para a contratación temporal como remudista a tempo parcial dun/ha auxiliar técnico/a de obras T.I.E.E. (grupo III, categoría 60) na Delegación Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo, en xuntanza celebrada o día 01/10/2015, adoptou os seguintes ACORDOS:

.- Aprobar as listas definitivas de  aspirantes admitidos e excluídos que se xunta a esta resolución como anexo I, ás que se lle da a debida publicidade de conformidade co previsto na base quinta da convocatoria.

2º.- Baremar os méritos presentados polos/as candidatos/as que constan como anexo II á presente resolución, ás que se lle dá a debida publicidade de conformidade co previsto na base quinta da convocatoria.

 

Documento/s relacionados
Subir