CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 10 de setembro de 2015 do tribunal de selección designado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal de remudista a tempo parcial dun/ha auxiliar técnico/a de obras T.I.E.E. (grupo III, categoría 60) na Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo, pola que se da publicidade á relación provisional de aspirantes admitidos/as excluídos/as

Data de publicación: 11.09.2015

Descrición:

O tribunal de selección designado para a contratación temporal como remudista a tempo parcial dun/ha auxiliar técnico/a de obras T.I.E.E. (grupo III, categoría 60) na Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Lugo, en xuntanza celebrada o día 10/09/2015, adoptou o acordo de aprobar a relación provisional de admitidos e excluídos  así como detallar  as causas de exclusión. 

Documento/s relacionados
Subir