CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 09 de xullo de 2015 do tribunal de selección designado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal como remudista a tempo parcial dun (1) posto de auxiliar técnico de obras (grupo III, categoría 60) na delegación provincial da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Ourense, pola que se da publicidade á relación definitiva de aspirantes admitidos/as e excluidos/as e ás puntuacións provisionais.

Data de publicación: 14.07.2015

Descrición:

En xuntanza celebrada o 09.07.2015, o tribunal de selección designado para contratación temporal como remudista a tempo parcial dun (1) posto de auxiliar técnico de obras (grupo III, categoría 60) na delegación provincial da Axencia Galega de Infraestruturas adscrita á Consellería de medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Ourense, adoptou os seguintes acordos:

 
1. Aprobar as listas definitivas de aspirantes admitidos/as e excluídos/as coa indicación da causa de exclusión, e darlle a debida publicidade de conformidade co previsto na base quinta da convocatoria.

2. Aprobar as puntuacións provisionais das persoas que figuran como admitidas definitivamente e darlle publicidade conforme ao establecido na base quinta da convocatoria.

 

Documento/s relacionados
Subir