CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 14 de setembro de 2016 do Tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para a contratación temporal dun remudista a tempo parcial dun oficial administrativo/a (grupo III, categoría 62) na Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda en Pontevedra, pola que se lle da publicidade ás puntuacións definitivas das persoas aspirantes admitidas.

Data de publicación: 14.09.2016

Descrición: Na sesión que tivo lugar o día 14 de setembro de 2016, o Tribunal nomeado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal dun remudista a tempo parcial dun oficial administrativo/a (grupo III, categoría 62) na Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Vivenda en Pontevedra, ACORDOU: Aprobar a relación definitiva de puntuacións dos méritos alegados polas persoas aspirantes admitidas que se xuntan a esta resolución como anexo, toda vez que non se formularon alegacións polas persoas interesadas respecto das puntuacións provisionais dentro do prazo conferido ao efecto, e darlle a debida publicidade de acordo co previsto na base quinta da convocatoria.

Documento/s relacionados
  • Resolución puntuacións definitivas Descargar
Subir