CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 2 de abril de 2019 do tribunal de selección designado para xulgar o proceso de seleccion para a contatación temproal dun remudista a tempo parcial dun/ha auxuliar técnico/a práctico/a en control e vixilancia de obras-técnico/a auxiliar de obras (Grupo III, Categoría 007) no servizo provinicial á relación definitiva de aspirantes admitidos/as - excludios/as e ás puntuacións provisionalis dos/as aspirantes

Data de publicación: 02.04.2019

Descrición:

O tribunal de selección designado para a contratación temporal como remudista a tempo parcial dun/ha técnico/a en control e vixilancia de obras-técnico/a auxiliar de obras(grupo III, categoria 007), no Servizo Provincial e Axencia Galega de Infraestructuras na Coruña, adcrita á Consellería de Infraestructuras e Movilidade, en xuntanza celebrada el 01 de abril de 2019.

Os aspirantes admitidos disporán dun prazo de dez días hábiles, contandos a partir do seguinte ao da publicación das puntuacións provisionais, para facer as reclamacións que estimen oportunas sobre estas. A data de publicasción é o 2 de abril de 2019.

Para a valoración dos cursos presentados non se tiveron en conta as materias que forman parte dunha titulación académica, os cursos organizados por entidades distintas a aquelas que constan na base terceira da convocatoria, nin aqueles que non teñen relación coas materias que se recollen na citada base e coas funcións propias da categoría a que se opta.

Para os efectos de valoración da experiencia profesional, so se ten en conta os contratos de natureza laboral.

Documento/s relacionados
  • Relación definitiva de admitidos e excluídos Descargar
Subir